Inici  · La Fundació  · La Fundació · FUNDACIÓ SANT ANDREU DE CASTELLCIR
 

FUNDACIÓ SANT ANDREU DE CASTELLCIR

La Residència La Ginesta pertany a la Fundació Privada Sant Andreu de Castellcir. És una entitat sense ànim de lucre dirigida a l’àmbit social .La fundació va néixer l'any 2000 a partir de l’interès de Mossèn Joan Aran. Un grup de persones sensibilitzades en l'atenció a la gent gran van voler promoure l'edificació i la posada en funcionament d'una residència social assistida a la localitat de Castellcir. Dos anys després, la Residència La Ginesta obria les seves portes

MISSIÓ :

L’atenció de persones amb dependència i/o amb vulnerabilitat social, per tal de garantir els seus drets i millorar la qualitat de vida en els seus trajectes particulars, mitjançant serveis i activitats tendents a millorar l’autonomia, la integració i la participació de les persones.

Volem que es sentin el més semblant a la seva llar, alhora d’ ajudar-los a complir el seu pla de vida

VISIÓ:

Promoure una millora i adequació dels serveis a les necessitats canviants de les persones   i de la comunitat.

Treballar per afavorir una millora contínua en la qualitat d’atenció a persones 

VALORS:

Centralitat de la persona: Les persones són l’eix que articula el conjunt d’activitats i serveis de la nostra acció social. Fomentem el nostre treball en el respecte a la dignitat humana i la promoció de les condicions que garanteixin els seus drets de ciutadania.

Comunicació i transparència: La  Fundació vetlla perquè es comuniqui amb claredat la nostra acció i finalitats, sempre atenent els criteris i competències professionals que donen compte de la utilitat pública del nostre encàrrec social.

Solidaritat: Tenim el compromís de la promoció de la solidaritat en la cerca d’una millora de la qualitat de vida d’aquelles persones en situació de risc elevat d’exclusió social.

Participació ciutadana: Fomentem un canvi de mirada que afavoreixi una altra concepció respecte les situacions de dependència.

Sostenibilitat: Promocionem la conscienciació mediambiental a través de l’ús d’energies renovables i eficiència energètica

 

Residència La Ginesta

Carrer de la Llum, 3-9
08183 Castellcir
Barcelona
Tel. 938 62 47 50
recepcio@fsac.cat