Inici  · Aportacions  · Donacions · DONACIONS PER PROJECTES
 

DONACIONS PER PROJECTES

 

Saps que la teva col·laboració té un premi?

La teva aportació econòmica gaudeix de importants beneficis fiscals.

Beneficis fiscals per les donacions a fundacions

Per a persones físiques, es desgrava un 75% de l’IRPF si s’ha fet una aportació de fins a 150 euros a una fundació. Si la donació supera aquesta xifra, la deducció és del 30% o, en cas que les donacions hagin augmentat en els últims dos anys, del 35%.
Quan el donant és una persona jurídica
Quan qui fa la donació és una persona jurídica acollida a la llei 49/2002 i es fa l’aportació a una fundació o associació declarada d’utilitat pública, els donatius seran desgravables en la declaració de l’Impost de Societats de l’entitat o empresa que ha fet l’aportació. La deducció és del 35% i puja al 40% si la quantitat donada que es declara ha augmentat en els dos últims anys.

Certificat de les donacions deduïbles

Quan una entitat acollida a la Llei 49/2002 rep una donació, ha d’expedir un certificat perquè el donatiu sigui desgravable. L’entitat beneficiària haurà de remetre a l’Agència Tributària la informació sobre els certificats expedits, mitjançant el model 182. Si és el vostre cas, nosaltres us farem arribar el certificat corresponent. 

 

Residència La Ginesta

Carrer de la Llum, 3-9
08183 Castellcir
Barcelona
Tel. 938 62 47 50
recepcio@fsac.cat